6. Quản lý đơn hàng

1. Các trạng thái trong phần quản lý đơn hàng là như thế nào?
  • Chờ thanh toán: Đơn hàng đã được bấm vào mua hàng tuy nhiên chưa tiến hành thanh toán

  • Chờ xử lý: Đơn hàng đã được thanh toán và đang chờ shop tiếp nhận xử lý và đóng gói hàng

  • Chờ giao hàng: Hàng đã được shop đóng gói chờ bên vận chuyển nội địa đến lấy hàng

  • Đang giao hàng: Đơn hàng đã được bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Đơn hàng sẽ ở trạng thái này cho đến khi KH nhận được hàng.

  • Đã nhận hàng: Khách hàng nhận được hàng

  • Hoàn tiền: Những đơn hàng sau khi thanh toán thành công tiến hành hủy đi và được hoàn tiền lại

  • Hủy bỏ: Những đơn hàng chưa được thanh toán thành công lần 1, Quý khách chủ động hủy bỏ.

2. Tôi đã bị trừ tiền nhưng trạng thái đơn vẫn là " Chờ thanh toán" thì xử lý như thế nào?

Quý khách liên hệ phòng DVKH qua kênh chát zalo: https://zalo.me/3182065318241696928

3. Đơn hàng ở trạng thái "Chờ thanh toán" thì tôi có thể comment trao đổi thông tin trên đơn với SaboMall được không?

Mục " Trao đổi thông tin" chỉ có khi đơn hàng đã được thanh toán thành công, tức là khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái " Chờ xử lý" là sẽ có.

Last updated