💡Hướng dẫn tất toán đơn hàng trên SaboMall

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập Trang chủ Sabomall.com -> Bấm Đăng nhập với Username/Email và Mật khẩu đã đăng ký

Bước 2: Chọn đơn hàng để tất toán

Vào mục “ Quản lý đơn hàng’ -> “ Đơn hàng đang giao” -> “ Tất toán”-> Chọn loại tiền tệ cần thanh toán -> Bấm “ Xác nhận”

Bước 3: Thanh toán để tất toán đơn

Tích chọn một Phương Thức Thanh Toán:

TH1: Tất toán bằng “ Tài khoản trả trước”

  • Tài khoản trả trước còn số dư để tất toán -> Bấm “Thanh toán” -> Nhập mật khẩu thanh toán -> Bấm “ Xác nhận” .

  • Tài khoản trả trước không đủ số dư để tất toán -> Thanh toán -> bấm “Thanh toán thêm”-> Quét mã QR để chuyển khoản thêm số tiền thiếu -> Sau khi chuyển khoản thành công bấm “Tôi đã chuyển khoản” -> Quay trở lại thanh toán bằng Tài khoản trả trước khi đủ số dư.

TH2: Tất toán đơn trực tiếp bằng " Chuyển khoản ngân hàng"

Chọn “ Chuyển khoản ngân hàng” -> bấm “ Thanh toán” -> Quét mã QR -> bấm “ Tôi đã chuyển khoản”

Bước 4: Tất toán đơn thành công

Sau khi tất toán thành công đơn hàng sẽ có hiện thị “ Thanh toán thành công” và tình trạng đơn hàng sẽ ở trạng thái “ Đã thanh toán”

Last updated