💡Hướng dẫn theo dõi & quản lý đơn hàng phiên bản cũ

Bước 1: Đăng nhập tài khoản SaboMall

  • Quý khách hàng sử dụng tài khoản cũ đã tạo và sử dụng trước đó để tiến hành đăng nhập vào sabomall.com

  • Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự mặc định chuyển đổi sang giao diện mới

  • Nếu Quý khách cần đặt đơn hàng mới có thể tiến hành đặt đơn bình thường

  • Nếu Quý khách cần kiểm tra thông tin các đơn hàng cũ đã được đặt trước thời điểm 00h ngày 03/01/2024 vui lòng chuyển sang Bước 2

Bước 2: Tích chọn “ Về phiên bản cũ”

Bước 3: Chọn mục ''Quản lý đơn hàng'' để theo dõi đơn hàng chi tiết

  • Sau khi giao diện được chuyển về phiên bản cũ -> Quý khách chọn “ Quản lý đơn hàng” -> Tích chọn các trạng thái đơn hàng cần kiểm tra.

  • Tại đây Quý khách có thể theo dõi được toàn bộ các đơn hàng đã được đặt trước 00h ngày 03/01/2024 (bao gồm các đơn hàng Chờ xử lý, đơn hàng Chờ giao hàng, đơn hàng Đang giao hàng và đơn hàng Đã nhận hàng).

Last updated