💡Hướng dẫn tạo khiếu nại đơn hàng trên SaboMall

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập Trang chủ Sabomall.com -> Bấm Đăng nhập với Username/Email và Mật khẩu đã đăng ký

Bước 2: Tạo khiếu nại cho đơn hàng

“ Quản lý đơn hàng” -> “ Đã nhận hàng” -> Tại đơn hàng cần khiếu nại tích chọn “ Khiếu nại” -> điền đầy đủ thông tin -> “ Tạo khiếu nại”

Lưu ý:

  • Mục bắt buộc chọn “ Lý do khiếu nại” và “Phương án”: không được để trống

  • Mã sản phẩm có thể bỏ qua nếu KH chưa rõ, tuy nhiên trong phần mô tả vui lòng ghi rõ thông tin tình trạng khiếu nại.

Bước 3: Theo dõi thông tin khiếu nại trên đơn.

  • Tích vào mã đơn hàng -> “ Khiếu nại” -> “ Mã khiếu nại”-> theo dõi thông tin kết quả ở khiếu nại cũng như trao đổi thông tin trên khiếu nại (Như hình ảnh)

Last updated