📄Làm thế nào để gia hạn Hội Viên SaboMall

Khi đến kỳ đóng phí, khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc hết thời hạn và mời tiếp tục gia hạn cho kỳ đóng phí tiếp theo.

Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động yêu cầu được "gia hạn trước để nhận thêm quà tặng” trong các khoảng thời gian tiếp thị quy mô lớn như ngày hội thành viên, mở rộng thời hạn sử dụng, nhận quà… Nghĩa là chưa đến thời hạn đóng phí tiếp theo, nhưng khách hàng có thể đăng ký gia hạn và đóng phí trước để hưởng nhiều ưu đãi.

Last updated