💡Hướng dẫn Đặt đơn hàng trên App SaboMall

1. Đăng nhập tài khoản

- Từ trang chủ, Quý khách chọn mục tài khoản ở góc dưới cùng bên phải màn hình (1) → Chọn đăng nhập (2) → Điền thông tin username hoặc email đã đăng ký để đăng nhập tài khoản. Nếu chưa có tài khoản vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại đây

2. Tìm kiếm sản phẩm và cho hàng vào giỏ

- Tại màn hình trang chủ, Quý khách có thể tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa sản phẩm, hình ảnh của sản phẩm (1) hoặc theo nhóm sản phẩm được gợi ý từ trang chủ của SaboMall (2).

- Chọn sản phẩm và thuộc tính của sản phẩm muốn mua (Size số/kích thước, màu sắc, số lượng,...)(1) → Chọn “Thêm vào giỏ hàng” (2).

*Lưu ý: Shop 1688 là Shop bán sỉ nên yêu cầu số lượng mua tối thiểu từ 02 sản phẩm/ lần mua.

3. Tiến hành mua hàng

Bước 1: Sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công, Quý khách chọn vào biểu tượng giỏ hàng ở góc trên cùng bên phải màn hình hoặc từ trang chủ chọn vào “Giỏ hàng” (1) ở dưới chân trang để xem giỏ hàng → Kiểm tra lại các thuộc tính/ số lượng sản phẩm đã chọn (2) → Bấm chọn “mua ngay” (3).

Bước 2: Thêm địa chỉ nhận hàng

- Với trường hợp Quý khách chưa tạo địa chỉ nhận hàng trước đó, hệ thống sẽ yêu cầu Quý khách thêm địa chỉ nhận hàng ngay sau khi chọn vào “mua ngay” → Quý khách điền đầy đủ các thông tin địa chỉ nhận hàng (1) → Chọn (Thêm”.

- Trường hợp đã có thông tin địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam, hệ thống sẽ chuyển ngay đến giao diện màn hình “Xác thực đơn hàng”.

Bước 3: Xác thực đơn hàng

- Quý khách kiểm tra lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tích chọn thêm các dịch vụ đi kèm cho đơn hàng (nếu có) → Chọn “Đặt hàng”.

  • Tích chọn dịch vụ kiểm hàng (nếu có)

  • Chọn thanh toán 100% hay 50% giá trị đơn hàng.

  • Tích chọn phương thức thanh toán: Tiền Việt Nam đồng hay Tiền Nhân dân tệ

  • Chọn hình thức thanh toán cho đơn hàng.

  • Chọn xác nhận đặt hàng → Đặt hàng.

4. Thiết lập mật khẩu thanh toán

Nếu chọn hình thức thanh toán trả trước, ngay sau khi bấm vào đặt hàng, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng thêm mật khẩu thanh toán.

Bước 1: Quý khách bấm vào “Thêm mật khẩu” (1) → Đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Chọn “Thiết lập” (3) → Điền mật khẩu (4) → Chọn “Thiết lập”

5. Thanh toán cho đơn hàng

SaboMall có nhiều hình thức thanh toán để Khách hàng lựa chọn

5.1. Chọn thanh toán bằng Tiền Việt Nam đồng

- Tài khoản trả trước:

  • Nếu Tài khoản trả trước đủ số tiền để thanh toán đơn → Bấm Thanh Toán.

  • Nếu tài khoản trả trước không đủ tiền hệ thống sẽ báo chuyển thêm tiền → Quý khách chọn mục “Chuyển thêm tiền” (1) → Quý khách Quét mã QR để chuyển khoản hoặc chuyển theo số tài khoản (2) → Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản” (3) sau khi chuyển khoản thành công.

Sau khi số dư tài chính đã hiện thị, từ giao diện trang chủ Quý khách chọn “Quản lý đơn” → Chọn đơn hàng cần thanh toán → Chọn nút “Thanh toán” → Chọn Loại tiền thanh toán là “Tiền Việt Nam đồng” → Chọn “Tài khoản thanh toán trả trước” → Chọn “Thanh toán”.

- Chuyển khoản ngân hàng (chuyển khoản bằng QR Code):

+ Quý khách Quét mã QR để chuyển khoản hoặc chuyển theo số tài khoản (2) → Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản” (3) sau khi chuyển khoản thành công.

5.2. Chọn thanh toán bằng Tiền Nhân dân tệ

Nếu Tài khoản trả trước đủ số tiền tệ để thanh toán đơn → Bấm Thanh Toán.

Nếu tài khoản trả trước không đủ hệ thống sẽ báo chuyển thêm tiền → Quý khách chọn mục “Chuyển thêm” (1) → Quý khách Quét mã QR để chuyển tệ → Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản” (3) sau khi chuyển tệ thành công.

Sau khi số dư tiền tệ đã hiện thị, Quý khách vào mục “Quản lý đơn” → Chọn đơn hàng cần thanh toán → Chọn Phương thức thanh toán băng “Tiền Nhân dân tệ” → Chọn “Tài khoản thanh toán trả trước” → Chọn “Thanh toán”.

Last updated