💡Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập trên App SaboMall

Bước 1. Truy cập vào App SaboMall, tại Trang chủ Quý khách chọn mục “Tài khoản” (1) ở góc phải dưới màn hình → Chọn “Đăng nhập”.

Bước 2: Chọn “Quên mật khẩu” (3) → điền Email đăng ký tài khoản trước đó (4) → Chọn “Tiếp tục”.

Bước 3: Vào Email cá nhân, chọn “CHANGE YOUR PASSWORD” → Quý khách điền mật khẩu mới (1) → Chọn “Save” (2).

Last updated