🎯Chính sách lưu kho hàng hóa

SaboMall là nền tảng kết nối, không phải là đơn vị trực tiếp vận hành hàng hoá vì vậy đối với những đơn hàng giao không thành công thì hàng hoá của Quý Khách hàng sẽ được lưu tại kho của đối tác Kho vận của SaboMall và sẽ áp dụng theo đúng chính sách lưu kho sau:

I. Thời điểm Áp dụng

Chính sách áp dụng từ ngày: 17/04/2024.

II. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho toàn bộ đơn hàng giao dịch trên nền tảng SaboMall.

III. Quy định lưu kho

1. Thời điểm bắt đầu tính lưu kho: Từ 00h00 ngày kế tiếp của ngày hàng hóa được nhập hoàn về kho của đối tác Kho vận.

Ví dụ: hàng hóa nhập hoàn về kho lúc 11h00 ngày 05/05 sẽ được tính thời gian bắt đầu lưu kho là 00h00 ngày 06/05.

2. Thời điểm giao lại hàng: là thời điểm SaboMall tiếp nhận yêu cầu giao lại của Khách hàng và hoàn tất xác nhận các thông tin thay đổi (nếu có) về tài chính/SĐT/địa chỉ giao hàng.

3. Thời gian lưu kho: 15 ngày từ thời điểm hàng bắt đầu tính lưu kho.

Ví dụ: Thời gian hàng nhập hoàn về kho lúc 11h00 ngày 05/05 sẽ được tính thời gian bắt đầu lưu kho là 00h00 ngày 06/05. Khách hàng được phép lưu kho tối đa tới hết ngày 20/05 và có trách nhiệm chi trả phí lưu kho trong thời gian này.

4. Chi phí lưu kho:

  • Phí lưu kho: 2.000đ/1kg/1 ngày.

  • Phí tính từ thời điểm bắt đầu tính lưu kho tới thời điểm giao lại hàng.

5. Tiêu hủy hàng hóa:

Hàng hóa quá thời hạn lưu kho SaboMall sẽ tiến hành tiêu hủy hàng hóa mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã tiêu hủy hoặc cũng như Không có nghĩa vụ bồi hoàn lại toàn bộ tiền hàng và các khoản phí phát sinh trên đơn hàng (nếu có).

6. Lưu ý:

  • Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tại thời điểm xuất giao cho Khách hàng bao gồm cả cân nặng bao bì, cân nặng gỗ (nếu có).

  • Đơn hàng tính phí Vận chuyển quốc tế theo thể tích sẽ được quy đổi trọng lượng ra kg để tính phí lưu kho theo công thức quy đổi: dài *rộng*cao(cm)/7000 = cân nặng tính phí lưu kho (Kg).

Trân trọng!

BQT SaboMall.com

Last updated