💡Hướng dẫn theo dõi & quản lý đơn hàng trên App SaboMall

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên app, chọn “Quản lý đơn” góc dưới màn hình.

Bước 2: Tại mục “Quản lý đơn hàng” Quý khách có thể chọn các trạng thái đơn hàng khác nhau để kiểm tra/ theo dõi.

Các trạng thái đơn hàng: Chờ thanh toán, chờ xỷ lý, chờ giao hàng, đang giao hàng, đã nhận hàng…

Bước 3: Bấm vào chi tiết đơn hàng cần kiểm tra (1) → Chọn các thông tin cần kiểm tra theo dõi (2) - ví dụ như trạng thái của đơn hàng, thông tin vận chuyển của đơn hàng…

Last updated