💡Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá/voucher trên App SaboMall

Bước 1: Quý khách tiến hành chọn sản phẩm vào giỏ để tạo đơn như thông thường cho đến bước xác thực đơn hàng, hướng dẫn tạo đơn trên app xem thêm tại đây

Bước 2: Đến giao diện xác thực đơn hàng, tại mục “Mã giảm giá” Quý khách chọn “Sử dụng”(1).

Bước 3: Điền mã giảm giá (2) → Chọn “Áp dụng” (4) → Thông tin về mã giảm giá được hiển thị tại mục (4) → Quý khách chọn xác nhận “Sử dụng Voucher” (5). Sau đó tiến hành các bước mua và thanh toán cho đơn hàng tiếp theo như thông thường.

Last updated