🎯Chính sách đàm phán

1. Định nghĩa

SaboMall hỗ trợ Khách hàng kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đàm phán giá với nhà cung cấp, giúp Khách hàng có thể tối ưu nhất có thể chi phí nhập hàng qua SaboMall.

2. Chính sách chia sẻ hoa hồng đàm phán được

Từ 20/07/2024, chính sách đàm phán hộ chỉ áp dụng cho hội viên đã nâng cấp lên tài khoản VIP SaboMall.

Quyền lợi hội viên VIP: Đơn hàng được tự động mặc cả bởi đối tác đàm phán hộ (giảm thêm 3%-20% từ giá gốc). Trường hợp đàm phán thành công Khách hàng nhận về 85% trên tổng giá trị số tiền đã đàm phán giảm so với giá trị đơn hàng tại thời điểm đặt mua hoàn tất đơn trên SaboMall và chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ đàm phán 15% còn lại.

3. Phương thức và điều kiện hoàn tiền

  • SaboMall sẽ thực hiện thống kê và hoàn lại số tiền đàm phán được về tài khoản trả trước của Khách hàng tương ứng theo mỗi đơn hàng sử dụng dịch vụ Đàm phán thành công.

  • Chỉ những đơn hàng Quý Khách hàng đã thanh toán đầy đủ, không còn nợ bất kỳ chi phí nào mới được thực hiện các giao dịch hoàn tiền.

  • Đơn hàng đã ở trạng thái "Đã nhận hàng" và không có bất kỳ vấn đề cần khiếu nại, hoặc đơn hàng đã hoàn tất toàn bộ các Khiếu nại (nếu có).

4. Điều kiện hoàn tiền

Đối với những đơn hàng có sử dụng dịch vụ Đàm phán thành công và đáp ứng đầy đủ các điều kiện (mục 3) sẽ được SaboMall hoàn tiền định kỳ vào mỗi tuần.

Last updated