🎯Chính sách thanh toán

Áp dụng từ 10h ngày 08/07/2024

Tại thời điểm đặt mua Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán:

  • Thanh toán 100% giá trị tiền vốn hàng hóa (gồm tiền hàng + phí vận chuyển nội địa Trung Quốc): trường hợp Quý Khách hàng thanh toán 100% tiền vốn hàng hóa, khi hàng về tới Việt Nam thì Quý Khách hàng chỉ cần thanh toán thêm các phí dịch vụ phát sinh của đơn hàng.

  • Thanh toán 70% giá trị tiền vốn hàng hóa (gồm tiền hàng + phí vận chuyển nội địa Trung Quốc): trường hợp Quý Khách hàng thanh toán 70% tiền vốn hàng hóa, khi hàng về tới Việt Nam thì Quý Khách hàng cần thanh toán 30% tiền vốn hàng hóa còn lại + phí dịch vụ phát sinh + phí thu COD (0.1% giá trị COD).

  • Thanh toán 45% giá trị tiền vốn hàng hóa (gồm tiền hàng + phí vận chuyển nội địa Trung Quốc): trường hợp Quý Khách hàng thanh toán 45% tiền vốn hàng hóa, khi hàng về tới Việt Nam thì Quý Khách hàng cần thanh toán 55% tiền vốn hàng hóa còn lại + phí dịch vụ phát sinh + phí thu COD (0.1% giá trị COD).

Lưu ý:

  • Khi đặt hàng Quý Khách lựa chọn thanh toán 70%, 45% hoặc 100% tiền vốn hàng hóa.

  • Trước khi đơn hàng được bàn giao cho đơn vị vận chuyển nội địa Việt Nam, Quý khách tiến hành tất toán hoàn thiện tài chính của đơn hàng.

  • Phí dịch vụ gồm các khoản phí sau: phí đảm bảo hàng hóa, phí vận chuyển quốc tế từ TQ về VN, phí vận chuyển nội địa Việt Nam, phí dịch vụ phát sinh nếu lựa chọn ( kiểm hàng, phí thanh toán 1 phần, phí gia cố hàng hóa...).

  • Phí vận chuyển nội địa Việt Nam + Phí COD: Quý Khách nhận hàng và thanh toán cho đơn vị vận chuyển nội địa Việt Nam

  • SaboMall chỉ hỗ trợ thu COD với các đơn hàng có địa chỉ nhận hàng tại nội thành Hà Nội và nội thành TP. HCM.

Last updated