📄Ai có thể trở thành Hội Viên SaboMall và kích hoạt nó ở đâu?

Tất cả người dùng đã đăng ký tài khoản trên nền tảng SaboMall đều có thể nâng cấp lên tài khoản Hội Viên SaboMall.

Các bước trở thành hội viên của SaboMall

  • Những người đã đăng ký tài khoản SaboMall truy cập chọn “nâng cấp lên Hội Viên”

  • Những người chưa từng đăng ký tài khoản SaboMall có thể chọn đăng ký trực tiếp tại “đăng ký Hội Viên”

  • Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được Email xác nhận, bạn kích hoạt và trở thành hội viên chính thức của SaboMall để hưởng các ưu đãi theo chương trình.

Last updated