💡Hướng dẫn tạo khiếu nại đơn hàng trên App SaboMall

Bước 1: Vào chi tiết đơn hàng cần khiếu nại → Chọn “Khiếu nại” ở góc dưới màn hình.

Bước 2: Điền thông tin cần khiếu nại: Điền mã sản phẩm cần khiếu nại (2) → Chọn lý do khiếu nại và phương án xử lý theo mong muốn (3) → Điền mổ tả chi tiết nội dung cần khiếu nại (4) → Upp file ảnh để chứng minh cho Khiếu nại (5) → Chọn “Tạo khiếu nại”.

Bước 3: Kiểm tra và theo dõi đơn hàng có Khiếu nại

Ngay sau khi đơn hàng được tạo khiếu nại thành công, mục chi tiết đơn hàng Quý khách có thể kiểm tra khiếu nại bằng cách chọn mục “Khiếu nại’ như hình:

Bấm vào chi tiết kiếu nại để theo dõi trạng thái của Khiếu nại

Last updated