💡Hướng dẫn tất toán đơn hàng trên App SaboMall

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, Quý khách chọn mục “Quản lý đơn” (1).

Bước 2: Chọn vào đơn hàng để mở chi tiết đơn “Tất toán” (2) cho đơn hàng cần thanh toán hoặc Quý khách có thể “Tất toán” (2) ngay ngoài giao diện đơn (không cần vào chi tiết đơn hàng) như hình:

Thanh toán cho đơn

Chọn phương thức thanh toán (tiền việt hay tiền tệ) (1) → Chọn hình thức thanh toán (bằng tài khoản trả trước hay chuyển khoản…) (2) → Chọn “Thanh toán” (3).

Bước 3: Thanh toán cho đơn hàng

SaboMall có nhiều hình thức thanh toán để Khách hàng lựa chọn: Thanh toán bằng Việt Nam đồng hay Tiền nhân dân tệ

3.1 Chọn thanh toán bằng Tiền Việt Nam đồng

- Tài khoản trả trước:

  • Nếu Tài khoản trả trước đủ số tiền để thanh toán đơn → Bấm Thanh Toán → Xác nhận thanh toám để hoàn tất.

  • Nếu tài khoản trả trước không đủ tiền Quý khách chọn mục “Chuyển thêm” (1) → Quý khách Quét mã QR để chuyển khoản hoặc chuyển theo số tài khoản (2) → Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản” (3) sau khi chuyển khoản thành công.

Sau khi số dư tài chính đã hiện thị, từ giao diện trang chủ Quý khách chọn “Quản lý đơn” → Chọn đơn hàng cần thanh toán → Chọn nút “Thanh toán” → Chọn Loại tiền thanh toán là “Tiền Việt Nam đồng” → Chọn “Tài khoản thanh toán trả trước” → Chọn “Thanh toán” → Điền mật khẩu xác nhận thanh toán để kết thúc.

- Chuyển khoản ngân hàng (chuyển khoản bằng QR Code):

Quý khách chọn mục chuyển khoản → Quét mã QR để chuyển khoản hoặc chuyển theo số tài khoản (2) → Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản” (3) sau khi chuyển khoản thành công.

3.2 Chọn thanh toán bằng Tiền Nhân dân tệ

  • Nếu Tài khoản trả trước đủ số tiền tệ để thanh toán đơn →Bấm Thanh Toán → Xác nhận mật khẩu thanh toán để hoàn tất.

  • Nếu tài khoản trả trước không đủ hệ thống sẽ báo chuyển thêm tiền → Quý khách chọn mục “Chuyển thêm” (1) → Quý khách Quét mã QR để chuyển tệ → Xác nhận “Tôi đã chuyển khoản” (3) sau khi chuyển tệ thành công.

Sau khi số dư tiền tệ đã hiển thị, Quý khách vào mục “Quản lý đơn” → Chọn đơn hàng cần thanh toán → Chọn Phương thức thanh toán băng “Tiền Nhân dân tệ” → Chọn “Tài khoản thanh toán trả trước” → Chọn “Thanh Toán” → Xác nhận mật khẩu thanh toán để hoàn tất.

Last updated