📄Quyền lợi khi trở thành hội viên của SaboMall

Quyền lợi hội viên SaboMall

 • Công cụ thêm hàng loạt sản phẩm vào giỏ hàng

 • Công cụ phân tích lãi lỗ sản phẩm

 • Công cụ AI - Ước tính chi phí nhập hàng

 • Tìm sản phẩm bằng hình ảnh bất kỳ trên Facebook, Google, ...

 • Miễn phí chi phí đặt mua đơn

 • Miễn phí kết nối đơn vị thanh toán và vận chuyển quốc tế

Quyền lợi hội viên VIP SaboMall

 • Tất cả tính năng gói thường

 • Giảm giá trực tiếp 5-10% theo chính sách 1688

 • Giảm 10% phí vận chuyển quốc tế

 • Hỗ trợ 1 vs 1 trong tìm kiếm & báo giá nguồn hàng

 • Trợ lý AI (ASA) gợi ý và hỗ trợ tìm kiếm nguồn hàng

 • Tiếp cận và mua danh mục sản phẩm có giá dành riêng cho hội viên SaboMall

 • Tự động hoá thông tin nhập hàng và tồn kho với hệ thống của người dùng

 • Được đào tạo kinh doanh sâu và cơ hội đi thực địa nguồn hàng tại Trung Quốc

Last updated