🎯Chính sách vận chuyển quốc tế

1. Định nghĩa

- Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến.

2. Mức phí vận chuyển quốc tế

- Mức phí vận chuyển quốc tế được quy định trong bảng phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo tại đây.

3. Chính sách vận chuyển

a. Thời gian vận chuyển

- Thời gian vận chuyển hàng hóa được tính từ thời điểm người bán chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển từ Quảng Châu – Việt Nam. Thời gian vận chuyển quốc tế được quy định như sau:

+ Vận chuyển thường về Hà Nội: Từ 3 - 6 ngày

+ Vận chuyển thường về Sài Gòn: Từ 4 -7 ngày

+ Hàng điện tử/hàng hạn chế vận chuyển/đi ghép công về Sài Gòn (trong điều kiện thông thường): Từ 8 – 12 ngày

+ Các hình thức vận chuyển khác như qua đường biển có thể mất nhiều thời gian hơn do đặc thù riêng.

- Thời gian nêu trên là khoảng thời gian diễn ra trong điều kiện thông thường. Trong tình huống các nguyên nhân khách quan dẫn tới tình trạng chậm thông quan hoặc chậm trễ trong thời gian vận chuyển, SaboMall sẽ đại diện cho Nhà cung cấp thông báo tới Khách hàng.

- Sau thời gian 45 ngày kể từ khi vận chuyển, trong điều kiện thông quan thông thường, nếu chưa nhận được hàng Khách hàng có quyền đề xuất hủy đơn hàng. SaboMall sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét đề nghị của Quý Khách.

*Lưu ý: Không áp dụng với trường hợp chậm thông quan do thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, bệnh dịch, tình hình chính trị, kiểm hóa của cơ quan chức năng...

b. Thất lạc/mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển

- Đối với vấn đề thất lạc/mất mát do các nguyên nhân chủ quan từ phía Nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển, Khách hàng sẽ được bồi thường toàn bộ giá trị hàng hóa gặp sự cố (không quá 100% số tiền Khách hàng đã thanh toán).

- Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến vận chuyển đều sẽ được giải quyết theo Chính sách Vận chuyển và quyền quyết định cuối cùng thuộc về SaboMall.

Last updated