🎯Chính sách kiểm hàng

1. Định Nghĩa:

Dịch vụ Kiểm hàng được cung cấp bởi Đối tác kho vận mà SaboMall đã kết nối. Đây là một trong những dịch vụ gia tăng không bắt buộc, Khách hàng có thể tích chọn thêm dịch vụ cho đơn hàng tại thời điểm đặt mua nếu có nhu cầu.

2. Quy định:

- Phí dịch vụ: Đối với những đơn hàng có chọn dịch vụ kiểm hàng, Đối tác kho vận sẽ thu phí dịch vụ là 1% giá trị tiền hàng.

- Trách nhiệm của Đối tác kho vận:

  • Kiểm tra sản phẩm nhận được như mẫu sản phẩm, màu sắc, size số và các lựa chọn/đặc điểm sản phẩm (option) mà Khách hàng đã đặt mua (không cam kết về việc kiểm tra chất liệu, thông số kỹ thuật). Trường hợp hàng hoá nhận không đúng so với sản phẩm khách đặt, Đối tác kho vận có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng (thông qua qua SaboMall) trước khi hàng hoá được chuyển về Việt Nam.

  • Kiểm đếm số lượng của sản phẩm nhận được, trường hợp phát hiện thiếu hàng với với đơn Khách đặt, Đối tác kho vận sẽ báo cho Shop bán hàng thông qua SaboMall.

SaboMall sẽ là trung gian kết nối và yêu cầu các đối tác thực hiện đúng trách nhiệm của mình, đồng thời cũng là đơn vị tham gia xác minh những sản phẩm sai khác để đảm bảo sự minh bạch và công bằng giữa các bên.

3. Lưu ý:

- Đối với những đơn hàng không lựa chọn dịch vụ kiểm hàng, trong trường hợp Khách hàng nhận được sản phẩm thiếu/ sai khác so với đơn hàng đã đặt mua, Khách hàng tạo khiếu nại để SaboMall sẽ kết nối và yêu cầu Nhà cung cấp trên 1688 trực tiếp xử lý, giải quyết khiếu nại của Khách hàng.

- Để đảm bảo quyền lợi, khi tạo khiếu nại Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin như: Hình ảnh kiện hàng, hàng hoá nhận được, bill vận chuyển Trung Quốc dán trên kiện hàng… và video quá trình khui hàng để làm cơ sở cho Shop xử lý. Quá trình xử lý cũng như kết quả của Khiếu nại sẽ tuân thủ theo đúng các quy định xử lý của 1688.com.

- Mọi phát sinh về đơn hàng SaboMall sẽ xử lý theo đúng chính sách quy định. Chính sách khiếu nại dịch vụ Quý khách tham khảo tại đây

Last updated