💡Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá/voucher

Bước 1: Vào giỏ hàng tích chọn sản phẩm cần đặt mua (1) > Chọn “Mua Hàng” (2)

Bước 2: Tại mục “Mã giảm giá” chọn “Thêm Mã

Bước 3: Nhập mã giảm giá (nếu có) > Bấm “Kiểm tra” > Chọn ‘Xác nhận’ để sử dụng mã

Last updated