📄Điều khoản giao dịch qua SaboMall

Nền tảng công nghệ SaboMall là sản phẩm được phát triển và vận hành bởi SaboMall. Tạo ra môi trường giao dịch trực tuyến giữa người mua và người bán tại Trung Quốc. Bằng việc cung cấp nền tảng hạ tầng – kỹ thuật và các công cụ, tiện ích môi giới bán hàng trực tuyến thông qua nền tảng công nghệ SaboMall, chúng tôi hướng tới tạo một kênh nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua tiếp thị bán hàng trực tuyến. Theo đó, sabomall.com là đại diện của 1688.com tại Việt Nam để cung cấp sản phẩm dịch vụ của đối tác tới tay người tiêu dùng trong nước để khách hàng có thể mua sắm mọi lúc, mọi nơi có kết nối internet. Người mua cũng được hạn chế thấp nhất mọi rủi ro khi mua sắm trực tuyến nhờ nền tảng kết nối đánh giá sản phẩm; theo dõi mức độ uy tín của Nhà cung cấp; đảm bảo chất lượng, nguồn gốc hàng hoá; …

I. Nguyên tắc chung

Nền tảng công nghệ SaboMall thuộc công ty Sabo Technology Pte. Ltd. 68 Circular Road, #02-01 049422, Singapore thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên nền tảng công nghệ SaboMall là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được SaboMall chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do SaboMall và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký tài khoản trên Nền tảng công nghệ SaboMall.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Nền tảng công nghệ SaboMall tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán, thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Các sản phẩm, dịch vụ, chương trình bán hàng đăng tải trên sabomall.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Nền tảng công nghệ SaboMall phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Nền tảng công nghệ SaboMall.

II. Quy định chung

Tên Website: Nền tảng công nghệ SaboMall thuộc công ty Sabo Technology Pte. Ltd. 68 Circular Road, #02-01 049422, Singapore phát triển với tên website là: sabomall.com.

Định nghĩa chung:

Đối tác (Nhà cung cấp): là thương nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đăng bán, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng người mua tại Việt Nam. Nhà cung cấp sẽ ký hợp đồng hợp tác với 1688 để chính thức được bán hàng thông qua SaboMall.

Người mua/khách hàng (sau đây gọi là khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc mua sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên website sabomall.com của nhà cung cấp. Khách hàng cần đăng ký tài khoản để đặt hàng.

Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị website chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Nền tảng công nghệ SaboMall cung cấp.

Khi đăng ký là thành viên của Sabomall.com, thành viên hiểu rằng:

  • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

  • Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên website.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Nền tảng công nghệ SaboMall phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của website sabomall.com.

Last updated