🎯Chính sách đảm bảo hàng hóa

Khách hàng hoạt động trên nền tảng SaboMall nếu có nhu cầu đặt đơn và nhận hàng tại Việt Nam, SaboMall sẽ kết nối với nhưng đơn vị vận chuyển uy tín hàng đầu để thực hiện việc vận chuyển, thông quan hàng hoá về tới tay Khách hàng.

Đảm bảo hàng hoá là chính sách của đơn vị vận chuyển, và đây là phần chi phí bắt buộc nếu Quý Khách hàng lựa chọn nhận hàng tại Việt Nam. Đơn vị giao vận TQ- VN sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo kiện hàng không bị hư hại/ thất lạc trong quá trình vận chuyển.

Trong trường hợp kiện hàng được đơn vị vận chuyển xác nhận là đã bị hư hại/ thất lạc trong quá trình vận chuyển, đơn vị giao vận có trách nhiệm bồi hoàn lại cho Khách hàng tuỳ vào tình trạng thiệt hại và tối đa sẽ bằng giá trị của kiện hàng.

Việc xác minh giá trị cụ thể của kiện hàng sẽ có sự tham gia, xác nhận của SaboMall. Trong trường hợp không có thông tin xác nhận cụ thể từ Nhà cung cấp, SaboMall sẽ dựa trên cơ sở cân nặng đơn hàng và chia trung bình để tính ra giá trị kiện hàng bị hư hại thất lạc.

BQT SaboMall.com

Last updated